STC HUS tillverkar och levererar husstommar med väggar, bjälklag och takelement i både trä och stål