Väggblock - Innerväggselement -Takkasseter -Bjälklagskasseten

Konstruktion

Konstruktion ytterväggar                                                Trä 

Installationszon i yttervägg                                             Ja 

VIDIWALL bakom gipsskiva                                           Ja 

Konstruktion mellan väggar Vidiwall och Gips isolerad 

Konstruktion bjälklag                                                       Trä 

Konstruktion yttertak

Fasadmaterial                             

Isolering

Tjocklek isolering yttervägg                                          300 mm 

Isoleringsmaterial yttervägg                                         Glasull 

Tjocklek isolering tak                                                    400mm Glasull 

Skivor eller lösull tak                                                     Lösull

Allmänt

Levererar till                                                                  Hela Sverige

Leveranstid       

Möjligt ändra husmodell                                                  Ja

Bygger enligt kundens ritning                                         Ja