Bärläkt 60/30
Ströläkt 60/22
Takpapp
Råspont
Luftspalt-läkt 45/45
Vindskydd
Takbalkar50/400med min.ull 400mm
Ångspärr