DELAD ENTREPRENAD

Vid delad entreprenad skrivs flera avtal. Ett Köpeavtal skriver ni med STC HUS på byggsatsen, sedan skriver ni ett för respektive entreprenad del (byggnation, el, VVS, kakel m.fl.). Entreprenörerna är sidoentreprenörer i förhållande till varandra. En byggledare eller snickare tar ofta på sig samordningsansvaret och ser till att allt löper på under bygget. Ritningar och samtliga handlingar för byggnation ingår i ert köp från STC HUS. STC HUS ger förslag på samarbetspartners (entreprenörer) som kan erbjuda byggnation av ert STC HUS.