Gedigna byggkvalitet ligger rutiner, noggrannhet och erfarenhet. Konstruktion, produktion, montering.
Grunden läggs redan vid framtagandet av ritningar och konstruktionslösningar.
Vi tillverkar alla byggelement med millimeterprecision och perfekt passform, helt utan påverkan av väder och vind.

Fördelar med prefab

  • Korta byggtider
  • Miljövänligt
  • Spill minimeras och återvinns
  • Snabbt under tak vid montage
  • Lufttäta stommar
  • Höga isoleringsvärden
  • Kostnadseffektivt
  • Hög passform
  • God arbetsmiljö