Projektering / Projektledning / Partnerskap / Montage

STC HUS  levererar  prefabricerade element till byggplats, där byggaren, entreprenören eller annan samarbetspartner monterar stommen.Vi utser en projektledare som blir din kontaktperson under hela processen. Projektledaren följer projektet från början till slut och har det övergripande ansvaret för att allt genomförs med rätt funktion och kvalitet inom de fastställda tids- och kostnadsramarna.  ...

Läs mer