Fabrikstillverkade innerväggselement med trästomme kan användas överallt där man behöver en innerväggs- eller skiljeväggskonstruktion med hög kvalitet och maximal prefabriceringsgrad. 

Framför allt har vi tillverkat innerväggselement för uppförande av hyreshus, parhus, radhus, industribyggnader, hotell och diverse andra byggnader. På fabriken förses innerväggselementen  med rör för kabeldragning och dosor enligt kundens el-projekt.

INNERVÄGG - EJ BÄRANDE

GIPSSKIVA (VIDIWALL CEMENTSKIVA I VÅTRUM) 12.5mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
TRÄREGLAR 45/70 MED MIN. ULL 50mm 70.0mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
GIPSSKIVA (VIDIWALL CEMENTSKIVA I VÅTRUM) 12.5mm

INNERVÄGG - BÄRANDE

GIPSSKIVA (VIDIWALL CEMENTSKIVA I VÅTRUM) 12.5mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
TRÄREGLAR 45/120 MED MIN. ULL 100mm 120.0mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
GIPSSKIVA (VIDIWALL CEMENTSKIVA I VÅTRUM) 12.5mm


INNERVÄGG - BRANDVÄGG

VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
TRÄREGLAR 45/95 MED MIN. ULL 90mm 95.0mm
LUFTSPALT 30.0mm
TRÄREGLAR 45/95 MED MIN. ULL 90mm 95.0mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm
VIDIWALL CEMENTSKIVA 12.5mm