Husbyggsats


Ni köper enbart huset som levereras på lastbil till er byggarbetsplats.
Byggsatsens innehåll framgår av aktuell leveransdeklaration
Ni tecknar enbart ett köpeavtal för huset, en ren materielleverans. Ett
entreprenadavtal som reglerar montage och färdigställande,
tecknas med byggfirma vid sidan om husavtalet med STC HUS . Det kan ske via
en s.k. delad entreprenad eller en generalentreprenad


Husbyggsats stomrest och färdig utsida


Vi iordningställer mark och grund och tar hand om huset när det kommer
från fabrik. Monterar det och gör det klart från utsidan. Det innebär att
huset är klart på utsidan, men invändigt återstår allt arbete med el, VVS,
kakel/klinker, målning och byggnation. Huset är halvfärdigt.
Ni tecknar ett husavtal med STC HUS, samt ett entreprenadavtal
för mark, grund och stomrest (färdig utsida). Resterande invändigt
arbete sköts av de hantverkare ni upphandlat själv för invändigt bygge,
genom delad entreprenad eller s.k. generalentreprenad