Att arbeta med hållbarhet är idag en del av medvetna och långsiktiga strategier som implementeras i varje verksamhet. I många fall ses det som ett krav, från både kunder och medarbetare. Som individ ska du ta ansvarsfulla val och beslut. Som företagare förväntas du visa ett tydligt ställningstagande med en konkret handlingsplan. 
Hållbarhetsarbete är därför något för alla. För oss faller det sig lika naturligt idag som när vi startade vår verksamhet, eftersom vi arbetar med trä. I ett skogstätt land som Sverige är trä ett hållbart material för både jorden, verksamheten och människan. Växande träd tar upp koldioxid ur luften och lagrar kolet. Trä kan sedan återvinnas innan det till slut förbränns och blir till elkraft och värme för våra hus. Det är förnybart och dessutom enkelt att underhålla. Ett naturligt bra val.