Varför prefabricerat?

På fabriken styrs produktionen på minsta detaljnivå vilket medför bättre kvalitetskontroll 

Kort byggtid och lägre kostnader

Ett prefabricerat hus byggs till största del i en fabrik. Produktionen påverkas inte av vädret

Produktionsmetoden är energi- och resurssnål och innebär det att en mindre mängd material behöver användas