Bjälklagskasseten består av sammansatta bjälkar 60/220 med med min ull 100mm och 18 mm OSB-skiva
på ovansidan. 

OSB SKIVA                                                                        18.0mm
TRÄBALKAR 60/220 MED MIN. ULL 100mm                  220.0mm