Vi på STC HUS konstruerar, tillverkar och levererar kompletta träutfackningselement och husstommar med ytter- och innerväggar, bjälklag samt tak i trä .


Vi på STCHUS är stomkomponenttillverkare och vår affärsidé är helt enkelt att leverera Prefab lösningar av trä. 

Med vår erfarenhet och kunskap fungerar vi som ett tryggt stöd för våra kunder genom projekt och våra produkter ska alltid levereras med rätt kvalitet. 

Prefabricerade träelement tillverkas i olika utformningar beroende på vilken byggnad de ska användas i.
Vi tillverkar väggblocken inomhus i vår husfabrik – varmt och torrt. Tillverkningsprocessen är optimerad för ekonomi och flexibilitet. Hög grad av kundanpassning är vår styrka !


Tillverkningen av element ger en snabbare byggprocess med lägre kostnader när det till exempel gäller hyra av byggnadsställningar mm.