Lågenergihus

Lågenergihus och energisnåla hus

Att bygga energisnåla hus talas det mycket om idag. Klimatförändringarna och stigande elpriser gör att intresset ökar ännu mer. 

Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn som används sedan länge. Det syftar på byggnader som använder mindre mängd energi än vad byggnormen kräver. De höga elpriserna och klimatfrågan har gjort att intresset för lågenergihus ökat. Dessutom gör de nya kraven från Boverket att man idag måste bygga energisnålt.

STC HUS lågenergihus är noggrant utformade för maximal komfort samtidigt som minimi energibehovet för uppvärmning, belysning, etc. Det uppnås med en hög grad av värmeisolering, ett lufttätt byggande och en god frisk luft ventilationssystem . De värmeåtervinning ventilationssystem och högkvalitativa dörrar och fönster är en del av varje STC HUS lågenergihus.