GENERALENTREPRENAD

Vid Generalentreprenad skrivs två avtal, ett Köpeavtal tecknas för byggsatsen hos oss på STC HUS och ett Entreprenadkontrakt tecknas med generalentreprenören. Generalentreprenören i sin tur handlar upp och ansvarar för erforderliga underleverantörer gentemot er som beställare. Generalentreprenören har samordningsansvaret för byggnationen. Ritningar och samtliga handlingar för byggnation ingår i ert köp från STC HUS.