TOTALENTREPRENAD Du skriver kontrakt med ett enda företag som bär ansvaret för hela byggprocessen.

GENERALENTREPRENAD Upphandlingsformen generalentreprenad innebär att beställaren upphandlar en entreprenör, "Generalentreprenör". Den upphandlade generalentreprenören kan sedan i sin tur upphandla underentreprenörer vid behov.

DELAD ENTREPRENAD en delad entreprenad innebär det att byggherren anlita och skriva avtal med flera entreprenörer, s k sidoentreprenörer som genomför olika delar av projektet, t ex bygg, VVS, el och olika specialentreprenader.