Dagens sätt att producera prefabricerade hus överträffar allt som för tio år sedan var standarden på en sådan konstruktion. Valet av material och sätt att ta en struktur i våra hem i teknisk mening, var jag toppen av vad som nu är fallet i världen.

TräkonstruktionenSTC hus utförs genom längsgående limmade laminerade bjälkar och limträbalkar. Beroende på den statiska beräkningen av varje föremål nås på ett speciellt sätt. För vägg användning Fermacell gipsfiberskivor, cementfiberplattor, gipsskivor, brand gipsskivor och trä OSB-skivor. I kombination med fyllningar av mineralull Isover  Filz, Isover akustisk ull och svårt ull för fasader, dessa material ger den bästa akustiska och värmeisolering, jordbävningssäkra och brandsäkra egenskaper.

För standarden på vårt hus, valde vi treglasfönster trä/alu.