Vad är ett lågenergihus

Vad är ett lågenergihus
Lågenergihus och energisnåla hus Att bygga energisnåla hus talas det mycket om idag. Klimatförändringarna och stigande elpriser gör att intresset ökar ännu mer.  Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn som används sedan länge. Det syftar på byggnader som använder mindre mängd energi än vad byggnormen kräver. De höga elpriserna och klimatfrågan har gjort att intresset för lågenergihus ökat. Dessutom gör de nya...

Läs mer

Fördelarna med lågenergihus

Fördelarna med lågenergihus
Med överlägsen kvalitet och komfort, som bor i ett lågenergihus är mycket prisvärd. Här är några anledningar varför: Lägre energiräkningar Alla aspekter av huset är optimerade för energieffektivitet, inklusive ljus, apparater och byggsystem. Som ett resultat kan du förvänta utomordentligt låga energikostnader . Minskade kostnaderLågenergihus kostar mindre att underhålla och har lägre månads levnadskostnader. Genom att minimera energikostnader plus underhåll...

Läs mer

Konstruktion av prefabricerade hus - teknik

Dagens sätt att producera prefabricerade hus överträffar allt som för tio år sedan var standarden på en sådan konstruktion. Valet av material och sätt att ta en struktur i våra hem i teknisk mening, var jag toppen av vad som nu är fallet i världen. TräkonstruktionenSTC hus utförs genom längsgående limmade laminerade bjälkar och limträbalkar. Beroende på den statiska beräkningen...

Läs mer