Energieffektiva hus som standard

Dessa regler innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten ska understiga:

50 kWh/m² per år i klimatzon IV
Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö

55 kWh/m² per år i  klimatzon III
Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö

75 kWh/m² per år i  klimatzon II
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län

95 kWh/m² per år i norra klimatzon I
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län