Energieffektiva hus som standard

Energieffektiva hus som standard
Dessa regler innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten ska understiga: 50 kWh/m² per år i klimatzon IVKalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 55 kWh/m² per år i  klimatzon IIIJönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal...

Läs mer