OM OSS

OM OSS
Prefabricerade träelement tillverkas i olika utformningar beroende på vilken byggnad de ska användas i.Vi tillverkar väggblocken inomhus i vår husfabrik – varmt och torrt. Tillverkningsprocessen är optimerad för ekonomi och flexibilitet. Hög grad av kundanpassning är vår styrka ! Tillverkningen av element ger en snabbare byggprocess med lägre kostnader när det till exempel gäller hyra av byggnadsställningar mm. ...

Läs mer

Energieffektiva hus som standard

Energieffektiva hus som standard
Dessa regler innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten ska understiga: 50 kWh/m² per år i klimatzon IVKalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 55 kWh/m² per år i  klimatzon IIIJönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal...

Läs mer