Vi på STC HUS konstruerar, tillverkar och levererar kompletta träutfackningselement och husstommar med ytter- och innerväggar, bjälklag samt tak i trä .

Prefabricerade träelement tillverkas i olika utformningar beroende på vilken byggnad de ska användas i.

Vi tillverkar väggblocken inomhus i vår husfabrik – varmt och torrt. Tillverkningsprocessen är optimerad för ekonomi och flexibilitet. Hög grad av kundanpassning är vår styrka !

Tillverkningen av element ger en snabbare byggprocess med lägre kostnader när det till exempel gäller hyra av byggnadsställningar mm.